Kvalitet & miljö

Bilomatic AB skall sträva efter att alltid presentera den bästa och miljövänligaste metoden för beställaren. Vi skall verka för god arbetsmiljö och säkerhet med hänsyn till våra medarbetare och vårt samhälle.

Bilomatic AB skall vara delaktiga i miljöarbetet genom att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till människa och miljö. Vi skall vara med och ta ansvar genom en helhetssyn och verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle, som kräver alltmer hänsyn i miljöfrågor.

Bilomatic AB skall engagera sin personal i miljöfrågor genom utbildning och öppen dialog med våra beställare. Vi skall följa lagar och förordningar och andra krav inom området.